E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 240-245
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The visual loss with exercise in Multiple Sclerosis (MS) patients is well known since Uhthoff mentioned it in 1890. In this study we wanted to see how many of our patients were complaining about paroksismal visual deterioration and its relationship with optic neuritis. 125 patients with definite MS diagnosis to paser criter„ followed up about 3.5 years were evaluated. We designed the study in two steps. In the first step of the study; we examined how often and seriously our patients complained of paroksismal visual deterioration spontaneously by using the neurological examination records. The predisposing factors of 45 (36 %) complaining patients were taken into account. In the second step of the study, we designed a detailed form to search for Uhthoffs symptom and gave it to all of the 125 patients. The predisposing factors of 85 (68 %) complaining patients were also recorded. We saw that nearly 100 % of the first group and 75 % of the second group had an optic neuritis attack previously. There were some patients that complained from Uhthoff symptom spontaneously in past examinations but didn't mention paroksismal visual deterioration in the form. It's obvious that using only one of the methods is not enough, for finding the frequency of Uhthoffs symtom, the two methods must be used together. We want to (take attention) to the point that this paroksismal symptom is known very well but can't take part in our treatment strategies in MS sulliciently.


Multipl Skleroz Hastalarında Gelip Geçici Görsel Etkilenme
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 240-245

Multipl Skleroz (MS) hastalarında egzersiz ile ortaya çıkan görme bozukluğu Uhthoff tarafından tarif edildiğinden beri iyi bilinir. Hasta grubumuzda ne oranda Uhthoff fenomenine rastlandığını ve human ON atağı ile bağlantısı olup olmadığını değerlendirmeyi amaçladık. Paser kriterleri ile kesin MS tanısı almış, düzenli olarak ortalama üç buçuk yıl izlenmiş olan 125 hasta değerlendirildi. Çalışma iki bölümlü olarak planlandı . Birinci bölümde retrospektif olarak hasta muayene kayıtları incelendi. Yakınma kaydı olan 45 hastanın (% 36) belirttikleri tetikleyici etmenler kaydedildi. İkinci bölümde özel bir Uhthoff sorgulama forma oluşturularak hastalıklarının herhangi bir döneminde yakınmaları olup olmadığı soruldu. Yakınması olan 85 hastanın (% 68) tetikleyici faktörleri incelendi. Birinci bölümde yakınma kaydedilen hastaların yaklaşık % 100'ünde ON bulundu. Sorulunca yakınan hastaların % 75'inin ON geçirdiği klinik olarak saptandı . Bazı hastaların ise kontrol muayenesinde yakındıkları halde sorulduğunda yakınma bildirmedikleri görüldü. Böylece prospektif olan incelemenin de yetersiz olabileceği, Uhtholl sıklığı araştıran bir çalışmanın her iki ögeyi birden barındırması gerektiği görüldü. Bu paroksismal belirtinin iyi bilindiği halde tedavi girişimlerinin dışında kaldığı gerçeğine dikkat çekmek istendi.