E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1I. Ü. Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Consultation-Liaison Psychiatry
2Biostatistics
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 222-224
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Althoug, some determinants of stigmatization of the mental illnesses are universal, partly it has been affected by certain cultural aspects. In this study, we assumed that migration from a cultural milieu to another might cause homogenization of the parameters of stigmatization. Hence, the migration is almost a differential characteristic of the Turkish people, studying on the subject in our country gave us an excellent opportunity to evaluate the hypothesis.


Farklı Kültürel Ortalama Göç Stigmatizasyonu Etkiler mi?
1İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi
2Biyoistatistik Bilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 222-224

Akıl hastalıklarının damgalanmasını belirleyen faktörlerin bir ölçüde evrensel olduğu ama bir ölçüde de değişik toplumlarda farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. Farklı kültürel ortamlara göçün akıl hastalıklarının damgalanmasını belirleyen faktörlerin bir ölçüde homojenleşmesine yol açıp açmayacağını test etmek üzere bir çalışma planladık. Ülkemizde, yurt içi ve yurt dışı göç oranının yüksek olması bu konuda doğru sonuçlar elde etmemize olanak sağlayabilecek bir özellik olarak kabul edildi.