E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Psychiatry Clinic, Spec. Dr.
2Clinic Chief
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 13(4): 211-216
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The aim of this study was to investigate the functioning level of the patiens with mania in remission. There were 76 patient with mania (41 women and 35 men) who had admitted the Bakırköy Mental and Norologic Disease Hospital between February-July 2000 recruited in this study. Cases functioning level were assesed with General Assessment of Functioning chapter in Disability Assessment Schedule. 25 % of patients' level in 70-79, 11.8 % of patients' level in 50-59, 6.6 % of patients' level in 30-49. According to the result from General Assessment chapter of the same schedule, only 41.2 % of patients had shown perfect functioning. In conclusion, we found that quiet amount of patients with mania in remission had faced which sometimes reached severe levels.


Remisyon Dönemindeki Mani Hastalarında Yetiyitimi Düzeyi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği, Uz. Dr.
2Klinik Şefi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2000; 4(13): 211-216

Bu çalışmanın amacı, remisyon döneminde olan mani hastalarının, ataklar arası dönemlerindeki işlevsellik düzeylerini araştırmaktır. Çalışmaya Şubat-Temmuz 1999 tarihleri arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ayaktan Tedavi Ünitesi polikliniklerine başvuran DSM N kriterlerine göre Duygudurum Bozukluğu tanısı ile izlenen ve remisyon döneminde olan 41'i kadın 35'i erkek toplam 76 mani vakası alındı. Bu vakaların, Yetiyitimi Değerlendirme Ölçeğinde yer alan (YDÖ) işlevselliğin Genel Değerlendirmesi bölümüne göre işlevsellik düzeyleri değerlendirildi. Vakaların % 25'inin 70-79 arası, % 11.8'inin 50 - 69 arası ve % 6.6'sının 30- 49 arası düzeyde oldukları saptandı. Ayni ölçeğin Genel Değerlendirme Bölümünden elde edilen sonuçlara göre hastaların ancak % 42.1'inin mükemmel ya da çok iyi bir işlevselliğe sahip oldukları tespit edildi. Sonuç olarak remisyon dönemindeki mani hastalarının oldukça önemli bir kısmının çok şiddetli derecelere de ulaşabilen bir yetiyitimine uğradıkları saptandı.