E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 29-32
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

It has been shown that psychicaric disorder among epileptic patients are more frequent than general populations. Psychiatric disorders as personality changes, psychotic mood and anxiety disorders were occured related to epilepsia. In this article, 2 epileptic cases which were diagnosed mental disorders due to a general medical condition and improved by using only antiepileptics were presented.


Epilepsiye Bağlı Psikiyatrik Bozukluklara İlişkin İki Olgu Sunumu
1
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 29-32

Epileptik hastalarda psikiyatrik bozukluklar genel popülasyona göre daha yüksek görülmektedir. Epilepsiye bağlı olarak psikoz, duygudurum bozuklukları , anksiyete bozuklukları , kişilik değişiklikleri gibi psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkmaktadır. Bu makalede epilepsi sonucu ortaya çıkmış ve yalnız antiepileptik ile tam remisyon haline ulaşan, Genel Tıbbi Duruma Bağlı Psikiyatrik Bozukluk olarak değerlendirilen, 2 epilepsi vakası sunulmuştur.