E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
2
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 24-28
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Psychiatric cases are often seen during hemodialysis that is performed for chronic renal failure. Continuous Ambulatory Peritonela Dialysis (CAPD) is a newer and less invazive therapeutic method. Our objective was to compare psychopathologies seen in CAPD patients with the ones that are seen in hemodialysis patients. Therefore, we included 25 CAPD and 25 hemodialysis patients into this study. As a result, we found no difference between these two groups regarding depression, anxiety, sexual life and cognitive functions.


Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Uygulanan Hastalarda Psikopatoloji: Hemodiyaliz Hastaları ile Karşılaştırma
1İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
2İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı , Nefroloji Bilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 1(14): 24-28

Kronik böbrek yetmezliği nedeniyle uygulanan hemodiyaliz sırasında, psikiyatrik tablolarla çok sık karşılaşılmaktadır. Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi (SAPD) daha yeni ve daha az invaziv bir tedavi metodudur. Bu çalışmanın amacı SAPD ve hemodiyaliz hastalarında görülen psikopatolojiyi karşılaştırmaktır. Bu nedenle 25 SAPD ve 25 hemodiyaliz hastasını çalışmaya dahil ettik. Sonuçta iki grup arasında depresyon, anksiyete, cinsel yaşantı , kognitif fonksiyonlar açısından bir fark bulamadık.