E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Dicle University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry Spec.
2Res. Att.
3Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 3(14): 158-161
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Tıp Öğrencilerinde Bağlılık Tıp Dağılımı ve Psikiyatrik Yakınmalarla İlişkisi
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Uz.
2Araş.Gör.
3Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 3(14): 158-161