E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Şişli Etfal Training and Research Hospital Radiation Oncology Clinic
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 250-252
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Central nervous system primary intracranial sarcomas of mesenchymal origin are rare tumors. In this article, we report two cases with the diagnosis of intracranial sarcoma, one of whom is a 30-year-old male with the diagnosis of fusiform cell sarcoma, and the other is 46-year-old male with the diagnosis of rhabdotnyosarcoma.


Primer İntrakranial Sarkomlar: İki Olgu Sunumu
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Nöroşirürji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 250-252

Primer intrakranial sarkomlar; santral sinir sisteminde seyrek görülen mezenkimal kaynaklı tümörlerdir. Biz bu kranial sarkom tanısı olan iki olguyu; 30 yaşında fuziform hücreli sarkom ve 46 yaşında rabdomiyosarkom tanılı iki erkek hastayı sunduk.