E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Şişli Etfal Training and Research Hospital 2. Internal Diseases
2Anesthesiology Clinics
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 217-220
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The relation between cocaine, hashish and myocardial infarction is not well understood, there are several reports about it in the literature. lrı our case report, we presented two young cases brought to emergency department because of chest pain. They were substance abuser without family history and any risk factor except smoking cigarette for coronary artery disease.


Madde Bağımlılığı ve Myokard İnfarktüsü Arasındaki İlişki: İki Olgu Sunumu
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İç Hastalıkları
2Anesteziyoloji Klinikleri
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 217-220

Kokain ve esrar kullanımı ile myokard infarktüsü arasındaki ilişki çok iyi anlaşılamamış olmasına rağmen, literatürde bu yönde yayınlar oldukça fazladır. Biz bu çalışmamızda göğüs ağrısı nedeniyle acil servise getirilen, koroner arter hastalığı açısından sigara dışında majör risk faktörü bulunmayan, aile anamnezi olmayan ve madde bağımlılığı olan iki genç myokard infarktüsü olgusunu sunduk.