E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Istanbul University, Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Neurology
2Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Forensic Medicine Department
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 232-236
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

There are so many .factors of deficits in handwriting and signature. Some of these factors are the position of the patient, the surface and the instruınent used in writing, the psychological situation, the side effects of drugs used, the use of alcohol, narcotics, stimülants and hypnotics, physical and psychological diseases and the age of the patient. Preleading factors also can be psychological, neurological and orthoapedic diseases. Some of these diseases include impairrnents in fluency, some impairments in figures and some both of them.

Handwriting deficits in Alzheimer Disease (AD) are because of memory loss, psychological and physical changes, drugs used for AD therapy and progressive age. This study is based on the studies of the forensic document experts on the AD patients documents including the problems and solutions.


Alzheimer Hastalığı ve Elyazısına Etkisi
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
2İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2001; 4(14): 232-236

Elyazısı ve bunun özel bir şekli olan imzalar üzerinde değişiklik yaratan, yazının yazıldığı vücut pozisyonundan yazı yazılan yüzeye, yazı enstrümanından yazı yazan kişinin o anki ruhsal durumuna, kullanılan ilaçların özelliklerinden alkol, uyuşturucu, uyarıcı maddelere, fiziksel ve ruhsal hastalıklardan yaşa kadar çok sayıda faktör bulunmaktadır. Hastalıklar içinde psikiyatrik, nörolojik ve ortopedik hastalıklar ön sırayı almaktadır. Bu hastalıklardan bazıları yazıyı içerik olarak, bazıları şekil olarak, bazıları da hem içerik hem de şekil olarak etkilemektedir.

Alzheimer Hastalığında (AH), elyazısı ve imza değişikliklerine sebep olabilen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar, kişide ortaya çıkan bellek değişimleri, hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastalık sırasında ortaya çıkabilen davranış ve ruhsal durum değişimleri ve ileri yaşın etkisi olarak sayılabilir. Bu yazıda, AH' da gözlenen elyazısı ve imza değişikliklerinin özellikleri ve adli belge inceleyicilerinin belge incelerken karşılaştıkları güçlükler ve çözüm önerileri sunulmuştur.