E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1I. Ü. Department of Pediatric Mental Health and Diseases, Istanbul Medical Faculty
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 39-45
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Childhood-onset schizophrenia is a rare condition. The etiology has not been cleady determined. This article is a review of literature on clinical findings, appreciation of developmental characteristics for diagnosis and therapyl.


Çocukluk (Erken) Başlangıçlı Şizofreni: Tanısal Değerlendirmeler, Klinik Bulgular, Ayırıcı Tanı ve Tedavi Yaklaşımları
1İ. Ü. Istanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 39-45

Çocukluk çağı şizofrenisi ender görülen bir durumdur. Erişkin şizofrenisinde olduğu gibi, etyolojisi halen kesinleşmemiştir. Bu makalede, epidemiyolojisi, klinik bulguları, tanı koymada gelişimsel özellikler açısından değerlendirmeler ve tedavi çalışmaları gözden geçirilmiştir.