E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Forensic Medicine Institute Zonguldak Branch Manager, Forensic Medicine Specialist
2Fırat University Medical Faculty Forensic Medicine Department, Research Assistant
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 16-20
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study it was aimed to examine the suicide cases in Elazığ where suicide is an important problem of public health. The hospital files of subjects who attempted suicide between the dates of April 1997-April 2001 were evaluated. Post-mortem examination and autopsy records of cases who died in consequence of suicide were studied. 61.8 % of suicide cases resulted in death were female and the majority frequently preffered method of suicide for females were hanging. The rate of this was 38.3 %. Among males the most frequently preffered method of suicide was also hanging and the rate was 20.7 %. It was determined that 71.6 % of the survived cases were females, and 54.4 % of the survived cases preffered taking drugs in order to commit suicide. The results were compared to the other studies carried out in other parts of our country, resemblances and dillerences were highlighted.


Elazığ'da Görülen İntihar Olgularının Adli Tıp Açısından İncelenmesi
1Adli Tıp Kurumu Zonguldak Şube Müdürü, Adli Tıp Uzmanı
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı , Araştırma Görevlisi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 16-20

Bu çalışmada Doğu Bölgelerimizde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiş olan intihar olgularının irdelenmesi amacıyla Elazığ'da Nisan 1997-Nisan 2001 yılları arasındaki intihar girişiminde bulunan olguların hastane dosyaları ile intihar sonucu ölmüş olanların ölü muayene ve otopsi kayıtları incelendi, Ölümle sonuçlanan intihar olgularının % 61.8' i kadın olup kadınları n en çok tercih ettikleri yöntemin % 38.3 ile ası olduğu, erkeklerde de en çok tercih edilen yöntemin % 20.7 ile ası olduğu tespit edildi. Yaşayan olguların ise % 71.6'sun kadınların oluşturduğu ve yöntem olarak en fazla ilaçla intiharı (% 54.4) seçtiği görüldü. Sonuçlar ülkemizin diğer bölgelerindeki çalışma sonuçlarıyla karşılaştırılarak benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışıldı.