E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, Psychiatry Unit, 3.
22. Psychiatry Unit, Assoc. Dr.
3Chief of Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 4-15
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

17 August and 12 November Earthquakes indicate that it is urgency and deficiency to get training and plan about natural disaster and results of these kind of disaster in Turkey which suffers from earthquake frequently.

In addition to know that PTSD is seen as a most frequently disorder, various studies and clinic observations make us think about clifterent kinds of (subtypes) this syndrome.

In this study, probable subtypes of earthquake related PTSD and phenomenological, sociodemographic and clinic differences and relations among these types are researched.


Deprem Tipi Travma Sonrasında Gelişen Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtileri Alt Tipleri
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Psikiyatri Birimi, Dr.
22. Psikiyatri Birimi, Doç. Dr.
3Psikiyatri Birimi Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 1(15): 4-15

17 Ağustos ve 12 Kasım depremleri, önemli bir deprem ülkesi olan Türkiye' de doğal afetler ve sonuçları ile ilgili öncelikle eğitim ve planlama konusundaki aciliyeti ve eksikliği bir kez daha ortaya koymuştur.

Psikolojik travmalardan sonra en sık karşılaşılan bozukluğun Travma Sonrası Stres Bozukluğu olduğu bilinmekle birlikte, çeşitli çalışmalar ve klinik gözlemler sendromun farklı türleri (alt tipleri) olabileceğini düşündürmektedir.

Bu çalışmada deprem tipi travma sonrasında gelişen TSSB'ye ait olası alt tipler ve bu tipler arasındaki fenomenolojik, sosyodemografik ve klinik farklılıklar ve ilişkileri araştırılmıştır.