E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1I. Ü. Department of Child Mental Health and Diseases, Istanbul Medical School
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 2(15): 113-116
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this 5 case report, the EEG abnormalities in pervasive developmental disorder and overlapping with Landau Kleffner syndrome is discussed.


Yaygın Gelişimsel Bozukluklar ve Landau Kleffner Sendromu'nun Örtüştüğü Olgular (5 Olgu Sunumu)
1İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 2(15): 113-116

Bu yazıda yaygın gelişimsel bozukluklarda görülen EEG anomalileri ve epileptik durumlar ile küçük yaşta başlayan Landau Kleffner sendromu ayırıcı tanısı ve ilişkisi sunulacak olan 5 olguda tartışılacaktır.