E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital 3. Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(2): 108-112

Abstract

Genital self-mutilation behaviour can be seen rarely in psychotic patients. Self-mutilation behaviour is seen among patiens whose ages between 22-28 and single from lowe socioceconomic class and who are lower educated. Psychotir patients who have the tought of sexual guilt damage their sexual organs more often. We presented a genital self mutilated patient in this article.


Bir Genital Self-Mutasyon Olgusu
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 2(15): 108-112

Genital self-mutilasyon davranışı psikolojik hastalarda nadir olarak görülmektedir. Self-mutilasyonun daha çok genç erişkinlikte (22-28) yaşlar ve bekarlarda düşük gelir düzeyi ve düşük eğitim düzeyinde olanlarda sık olduğu bildirilmiştir. Cinsel suçluluk duygularına sahip psikotik hastaların cinsel organlarına daha fazla zarar verebildikleri bildirilmiştir. Bu yazıda genital-self mutilasyonu olan bir olgu sunulmuştur.