E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 3. Neurology Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(3): 187-192
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

THA application of anti-coagulant therapy to acute stroke patient's is stili contraversial about the usefullness and uselessness. Anti-coagulant therapy; is used at preventing the early recurrance in suspidious cardioembolic stroke, transient ischemic accidents and progressive ischemic stroke and basillar arterial thrombosis. 361 our hospital stroke policlinic's patients in between 1995-2001 who take oral anti-coagulant therapy are evaluated according to their reperts and endication of begining the therapy. Cardiomeblosim (atrial fibrilation) is determined as the best frequent reason of drug use. Reason of starting the therapy in 29 patients (% 8.1) was unclear. Oral anticoagulant therapy is used dillerent from the usual endication of therapy in 30 patients (% 9) who have a new stroke accident while taking antiaggregant therapy, 7 patients % 1.9); have stenosis of carotis interna (have not other risc factors), 2 patients (% 0.6); have positivity of anticardiolipin antibody, 1 patients (% 0.3) is diagnosed as vasculitis


İskemik Strok Vakalarında Oral Antikoagülan Kullanım Endikasyonlarının Değerlendirilmesi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 3(15): 187-192

Antikoagülan tedavinin akut iskemik inmeli hastalarda yazar-zarar konusu halen tartışmalıdır. Antikoagülan tedavi; kuşkulu kardiyoembolik inmede erken rekürrensi önlemede, geçici iskemik ataklarda ve ilerleyen iskemik inme tablosu ile baziler arter trombozunda kullanılmaktadır.

1995-2001 yılları arasında hastanemiz strok polikliniğinde oral antikoagülan tedavi ile izlenen 361 hasta retrospektif olarak epikriz bilgileri ile başlama endikasyonları açısından değerlendirildi. Kardiyoemboli (Atrial fibrilasyon) en sık kullanım nedeni olarak belirlendi. 29 hastada (% 8.1) başlama nedeni belirlenemedi. Genel kabul gören kullanım nedenlerinden farklı olarak 30 hastada (% 9) geçirilmiş inme nedeniyle antiagregan tedavi kullanırken yeni inme atağı geçirilmesi nedeniyle, 7 hastada (% 1.9) a. carotis interna stenozu (başka risk faktörü saptanmamasına karşın), 2 hastada (% 0.6) Antikardiyolipin antikoru saptanması nedeniyle, 1 hastada (% 0.3) ise vaskülit tanısı konması nedeniyle oral antikoagülan tedavi uygulandığı görüldü.