E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Ord. Professor Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital 10. Psychiatry Unit, Spec. Dr,
2I. Ü. Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Physiology As. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(3): 173-181
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The importance of the neuropeptides increases gradually in both etiology and the treatment of many psychiatric disorders such as anxiety disorders and depression. Many studies have been focused on Neuropeptide Y distributed widely in central nervous system. In stress condition Neuropeptide Y has function as an anti-stress hormone against corticotropin releasing factor (CRF). It has obvious anxiolytic effect and functions in feeding behaviour. Besides its neuroendocrine, autonomic, neurochemical and cardiovascular effects, it would become more important agent in the future of the psychiatry because of its role in sexual behavior, feeding, memory and anxiety.


Anksiyete, Stres ve Yeme Davranışında Nöropeptid Y
1Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 10. Psikiyatri Birimi, Uz. Dr,
2İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı As. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 3(15): 173-181

Nöropeptidlerin anksiyete ve depresyon gibi birçok psikiyatrik bozukluğun etyolojisinde ve tedavisindeki önemi giderek artmaktadır. Birçok çalışma merkezi sinir sisteminde yaygın dağılımı olan Nöropeptid Y üzerine odaklanmaktadır. Nöropeptid Y stres sırasında kortikotropin salgılatıcı faktörlere karşı anti-stres hormonu olarak işlev görür. Belirgin anksiyolitik etkisi vardır ve yeme davranışında görev alır. Nömendokrin, otonomik ve kardiyovasküler etkilerinin yanısıra seksüel davranış, beslenme, bellek ve anksiyetedeki rolü nedeniyle psikiyatrinin geleceğinde önemi giderek artmaktadır.