E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Spirit and Nerve Hospital 3. Psychiatry Unit
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(3): 164-172
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Bipolar disorders were studied both in mothers and fathers of 120 children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (n: 240). For the assesment SCID-I was used and data were compared to the control group (parents of 120 children with enuresis). Just as the previous studies; there were two bipolar disorder in study group while we did not find any in control group. Because of the dominance of obsessive compulsive disorder, they were evaluated seperately than the other anxiety disorders.


Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların Anne Babalarında İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi 3. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 3(15): 164-172

Bu çalışmada; DEHB tanısı ile izlenen 120 çocuğun anne ve babalarında iki uçlu duygudurum bozukluğu araştırılmıştır. Kontrol grubu olarak 120 enuresis tanılı çocuğun ebeveynleri alınmıştır. Bu amaçla SCID-I uygulanmış ve kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. SCID-I tanıları açısından olgu grubunda obsesif kompulsif bozukluğun sıklığı nedeni ile diğer anksiyete bozukluklarından ayrı değerlendirilmiştir.