E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Samsun-Havza State Hospital
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital
3Acıbadem Caroussel Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(4): 215-220
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Family studies are important instruments to determine family aggregation for psychiatric disorders. Family aggregation studies with adults report that the relatives of early-onset (under the age of 20) depression patient had the highest risk for major depressive disorder (MDD). In this article particularly bottom-up family aggregation studies are reviewed. It is reported that prevalence of major depression was ranged between % 20 to 53 in first degree relatives of child and adolescent with MDD. The same percantage was found between 56 to % 73 for the mothers.


Erken Başlangıçlı Depresyonlarda Aile Yüklülüğü (Gözden Geçirme)
1Samsun-Havza Devlet Hastanesi
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
3Acıbadem Caroussel Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 4(15): 215-220

Aile çalışanları ailede psikiyatrik bozukluk varlığını saptamada önemli araçlardır. Erişkinlerle yapılan aile yüklülüğü çalışmalarında, erken başlangıçlı (20 yaş altı) depresyon vakalarının akrabalarında majör depresif bozukluk riskinin en fazla olduğu bildirilmiştir. Bu yazıda özellikle "aşağıdan yukarı " (Bottom-Up) aile yüklülüğü çalışmaları gözden geçirmiştir. Depresyonu olan çocuk ve ergenlerin birinci derece akrabalarında majör depresyon prevalansının % 20 ile % 53 arasında değiştiği bildirilmiştir. Aynı oran anneler için ise % 56 ile % 73 arasında bulunmuştur.