E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 3rd Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(4): 210-214
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

PTSD diagnosis, differs from the other psychiatric disorders as it also includes an etiological description. Its diagnostic category has been still disçussing. In this review we arque the historical diagnosis of PTSD.


Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanısının Gelişimi Üzerine Bir Gözden Geçirme
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 4(15): 210-214

Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı diğer psikiyatrik bozukluklardan etyolojik bir tanımlamayı da içeriyor olması sebebiyle farklılık göstermektedir. Tanı kategorisi de halen tartışmalıdır. Bu yazıda TSSB tanısı zamansal değişim açısından gözden geçirilmiştir.