E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Ord. Professor Dr. Mazhar Osman Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital 7. Psychiatry Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 15(4): 196-204
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Burden on the families of those who have chronic and progressive disorders bring on their families, and the family attitudes are examined in this study. Severity and the duration of the disorders disability, sociodemographic features,,family's knowledge about the disorders and coping mechanism are examined as determinations of the family burden and attitudes. 32 patients and minumum 5 years story of "Bipolar 1 Disorders", 22 patients with for I year or less "Bipolar I Disorder." , 22 patients with "Rheumatoid Arthritis" and their families were included in 3 this study. As a result, in all groups, it is fond that family burden showed a positive coerelation with the duration, severity of the diseases and the disability.


İki Uçlu Mizaç Bozukluğu Olgularında Aile Yüklenmesi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
1Bakırköy Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Psikiyatri Kliniği
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2002; 4(15): 196-204

Süregen ve ilerleyici hastalığı olan bireylerin aileleri üzerinde oluşturduğu yük ve ailelerin tutumunun incelendiği bir çalışmada, aile yükünün ve tutumunun belirleyici olarak; hastalık süresi ve şiddeti, yeti yitimi, sosyodemografik özellikler; hastane dışı bakım ve tedavilerin uygulanmasındaki zorluklar, ailelerin hasta ve hastalıkla ilgili bilgi düzeyleri ve başa çıkma yolları incelenmiştir. Çalışmaya en az beş yıldır DSM IV' e göre "Bipolar I Bozukluk" tanısı konmuş ve bu tanı ile izlenen 21; son bir yıl içinde "Bipolar I Bozukluk" tanısı konmuş ya da ilk kez manik atak tanısı ile tedavi kurumuna başvuran 22 ve Romatoid Artrit" tanısı ile izlenen 22 hasta ve yakınları alınmıştır. Çalışma sonucunda, tüm gruplarda hastalık süresinin, şiddetinin ve yeti yitiminin şiddeti ile orantılı olarak aile yükünün arttığı ortaya çıkmıştır.