E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 3rd Psychiatry Unit
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 50-52
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Practice of clinic neurology is considered frustrating hy doctors due to chronic patients and treatment applications which can only be supportive most of the times. Unfortunately, neurological studies could not ensure the treatment ta advance as much as the improvements provided by advanced study methods for diagnosis. This fact discourages neurologist clinicians some times. However, neurology has a very special and mysterious aspect distinguishing it from other branches. Some of the neurological diseases can lead to a number of interesting and unique symptoms. This aspect arises the interest of non-medical circles too. In fact, medical information is included in works of art for a long time. However, in order to impress the reader in a sufficient way, it is necessary to support psychiatry cases with fiction. Works based on other system diseases can hardly achieve anything but to give basic information about the disease in question.

The discipline of neurology is in a very different position in that regard. Some books written by famous neurologists and translated into Turkish in recent years esere found interesting by a considerably large group of readers. What are descrihed in said books are, in fact, similar to the cases we experience at our clinics every day. However, the circumstances force us to focus on diagnosing and treating the problems in a quick and detailed way hy using complicated examination methods. Mostly we do not have the time to conduct detailed examination for diagnosing the disease. This study summarizes some examples of the cases told by Dr. Oliver Sacks and Dr. Antonio Damasio in their popular neurological stories. The authors especially emphasize that their books are non-fiction. Our aim is to remind that the mysterious aspect of behavioral neurology should not be ignored, and that being a neurologist is an important privilege.


Gizemli Nöroloji
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Psikiyatri Birimi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 50-52

Nöroloji klinik pratiği, kronik hastaları ve çoğu kez ancak destekleyici olabilen tedavi uygulamaları nedeniyle hekimler arasında ümit kırıcı olarak değerlendirilir. Nörolojik araştırmalar ileri tetkik yöntemleri ile tanıda sağlanan gelişmeyi, ne yazık ki tedavide aynı ölçüde gösterememiştir. Bu durum, nöroloji klinisyenlerinde kimi zaman bezginliğe neden olmaktadır. Ancak nörolojinin diğer branşlara benzemeyen çok özel ve gizemli bir yönü vardır. Bazı nörolojik hastalıklar, ilgi çeken özgün semptomlara yol açabilmektedir. Bu özellik, tıp dışı kişilerde de büyük merak uyandırmaktadır: Aslında sanat eserlerinde tıbbi bilgiler uzun zamandır yer almaktadır. Ancak okuyucu üzerinde yeterli etkiyi sağlayabilmek için, örneğin psikiyatrik olguların kurguyla desteklenmeleri gerekmektedir. Diğer sistem hastalıklarını konu alan eserler ise, hastalık hakkında temel bilgi vermekten öteye geçememektedir.

Nöroloji disiplini bu açıdan çok farklı konumdadır. Son yıllarda dilimize çevrilen, ünlü nörologlar tarafından yazılmış kitaplar geniş bir okuyucu kitlesinin ilgisini çekmiştir. Bu kitaplarda anlatılanlar aslında bizim her gün kliniklerimizde karşılaştığımız olgulara benzemektedir. Ancak biz koşulların da zorlamasıyla sorunu, komplike tetkik yöntemlerini kullanarak hızlı ve ayrıntılı tanımlamaya ve tedavi etmeye odaklanmaktayız. Ayrıntılı muayenelerle bozukluğu tanımaya yeterli zamanı çok kez bulamamaktayız. Bu çalışmada Dr. Oliver Sacks ve Dr. Antonio Damasio tarafından yazılmış popüler nörolojik öykü kitaplarında sözü edilen olgulardan bazı örnekler özetlenmiştir. Yazarlar bu anlatıların kurgu içermediğini özellikle belirtmişlerdi,: Amacımız, davranış nöroloijisinin gizemli yönünün ihmal edilmemesi gerektiğini, aslında nörolog olmanın önemli bir ayrıcalık olduğunu hatırlatmaktır.