E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Ruh Nerve Training and Research Hospital
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 35-38
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Is described the "predispozed to traffic accidents", who are the risky drivers? Because of describe to theese to theese concepts, we need studies that have strong methodology. ln this rewiev, some of the world studies are discussed about this topic. Probably, the persons drive as live!


"Kazaya Yatkınlık" Tanımı Yapılabilir mi, "Riskli Sürücü"ler Kimlerdir?
1Bakırköy Ruh Sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 35-38

"Trafik kazasına yatkınlık" tanımı yapılabilir mi? "Riskli sürücüler" kimlerdir? Bu kavramları tanımlayabilmek için methodolojileri sağlam çalışmalara gereksinim vardır Bu makalede dünya literatüründeki çalışmalardan söz edilmektedir Belki de kişi, yaşadığı gibi araç kullanır!