E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Spec. Dr.
2Assoc. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 18-23

Abstract

Life quality concept, developed by social sciences, was first handled in practical medicine in terms of oncology. The nonmedical aspects of psychiatric disorders, though known for many years, had never been entitled under the term "Life Quality". Nowadays many criterion have been improved to scale life quality which has been described by world health organization as "the means by which a person in a whole of his spesific cultural environment and standard of judgement, perceives his condition, related to his aims, expectations, standards and interests". In this article the criterion improved to measure and evaluate life quality have been examined. It has been told in our article that limitations of persons can be found out by evaluating their lıfe qualities and thus they can be helped at least as effective as medical therapy.


Psikiyatride Yaşam Kalitesi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Uz. Dr.
2Doç. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 18-23

Sosyal bilimlerde geliştirilen "Yaşam Kalitesi" kavramı pratik tıpta ilk olarak onkolojide ele alınmıştır. Psikiyatride yaşam kalitesi kavramının gelişmesi bir miktar gecikmiştir. Psikiyatrik hastalıkların tibbi olmayan yönleri uzun yıllardır bilinmesine rağmen, Yaşam Kalitesi adı altında toplanmamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Hedefleri, beklentileri, standartları, ilgileri ile bağlantılı olarak, kişilerin yaşadıkları kültür ve değer yargılarının bütünü içinde durumlarını algılama biçimi" olarak tanımladığı yaşam kalitesini ölçmeye yönelik günümüzde pek çok ölçek geliştirilmiştir. Bu makalede yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ile, hastalığın kişinin hayatında yaptığı sınırlamalar bilineceği, en az ilaçla tedavi kadar hastalara yardımcı olunabilineceği düşünülmüştür.