E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Diseases Education and Research Hospital, Spec. Dr.
2Dr.
3Assoc. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(1): 14-17
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Patients with a diagnosis of schizophrenia display cognitive impairments and abnormal sensivity to stress. Emotional reaction to stress in the daily lives of patients with schizophrenia may not a consequence of cognitive impairments and that the two mechanisms may act through dillerent pathways. Such pathways may be related to the extremes of clinical outcome that have been observed in schizophrenia: an episodic, reactive, good outcome and a more chronic form characterized by high levels of negative symtoms and cognitive impairments.


Şizofrenideki Kognitif İşlevlerdeki Yetersizliğin Strese Karşı Duyarlılıkla Bağlantısı
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uz. Dr.
2Dr.
3Doç. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 1(16): 14-17

Şizofreni tanısı almış hastalar kognitif yetersizlikler ve strese karşı anormal duyarlılık gösterirler. Şizofreni hastalarındaki günlük yaşam olaylarına verilen emosyonel stres reaksiyonunun kognitif yetersizliğin bir sonucu olmadığı ileri sürülmüştür, çoğu zaman ters bir ilişki ileri sürülmüştür. Şizofreninin heterojen yapısında iki esas form bulunmaktadır ve bu formlar şizofreninin prognozu ile ilgilidir: Epizodik, reaktif, predominant olarak pozitif semptomlar gösteren, iyi prognozlu form ya da daha çok kronik karakterli, predominant olarak negatif semptomların ve kognitif yetersizliklerin ön planda olduğu formdur. Strese karşı duyarlılık predominant olarak pozitif semptomlar gösteren hastalık tipinde yüksekken, nöropsikolojik yetersizlikler negatif semptomlarla seyreden kronik şizofrenide daha sık görülmüştür.