E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(2): 124-128
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


İntraserebral Hemorajide Risk Faktörleri, Etyoloji ve Lokalizasyon İlişkisi
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Nöroloji
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 2(16): 124-128