E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital III. Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(2): 119-123
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniğinde Opere Edilen 45 Spinal Tümörlü Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 2(16): 119-123