E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Assoc. Dr.
2Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital Spec. Dr.
3Psychologist
4As. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(2): 87-94
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Varsanılarla İlgili İnançlar Ölçeği; Güvenilirlik ve Geçerlik Çalışması
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Doç. Dr.
2Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr.
3Psikolog
4As. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 2(16): 87-94