E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Psychiatry
2Istanbul University Cerrahpaşa School of Medicine, Department of Psychiatry Assoc. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(2): 80-86
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Konversiyon Bozukluğu ve Psöriasis'de Depresyon ve Eğitim Düzeyinin Primer ve Sekonder Aleksitimi Üzerine Etkisinin Araştırılması
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Dr.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Doç. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 2(16): 80-86