E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, AMATEM Clinic, Psychiatry Specialist
2Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, AMATEM Clinic, Associate Professor of Psychiatry
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 16(2): 71-79
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Alkol Bağımlılarında Kişilik Bozukluğunun Sosyodemografik Özellikler, Depresyon ve Anksiyete ile İlişkisi
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Kliniği, Psikiyatri Uzmanı
2Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM Kliniği, Psikiyatri Doçenti
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 2(16): 71-79