E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Training and Research Hospital 1st Neurosurgery Clinic
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 3(16): 187-192
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)


Transpediküler Vida-Çubuk Sistemi ile Yapılan Torakolomber Vertebra Stabilizasyonu: Klinik Değerlendirme
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Nöroşirürji Kliniği
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2003; 3(16): 187-192