E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Hospital, As. Dr.,
2Spec.Dr.
3Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 62-65
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Ruptered intracranial aneurysms related hydrocephalus development, following a subarachnoid hemorrhage (SAH) is a common complication. Due to the increase in cerebral arterial vasospasm and intracranial pressure, detoriation of the general state of the patient may occure. This complication may call for an additional operation. Therefore, the prognostic factors as patient follow-up, early diagnosis and strategy of the treatment that affect hydrocephalus development, are considered important. Ninetysix cases that developed SAH due to aneurysm rupture and undergone aneurysm clipping operation were examined at Bakırköy Mental Hospital, Department III of Neurosurgery. These cases were examined according to age, gender, existance of hypertension, alcohol and tobacco usage, aneurysm localization, income-outcome neurological state. In our study, prognostic factors of ruptured aneurysm related and SAH developing cases of hydrocefalus, were discussed on the grounds of the related literature.


İntrakranyal Anevrizma Yırtılmasına Bağlı Subaraknoid Kanama Sonrası Hidrosefali Gelişimini Etkileyen Faktörler
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, As. Dr.,
2Uz. Dr.
3Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 62-65

İntrakranyal anevrizma yırtılması ile oluşan subaraknoid kanamaya (SAK) bağlı gelişen hidrosefali sık görülen komplikasyonlardan birisidir. Hastada intrakranyal basıncın ve serebral arteriyel vazospazmın artmasına bağlı olarak nörolojik tabloda kötüleşme olabilir. Hidrosefali gelişen olgularda yeni bir operasyona ihtiyaç duyulabilir. Bu nedenle hidrosefali gelişimine etkisi olan öncül faktörlerin belirlenmesi, hasta takibi, erken tanısı ve tedavi stratejisi açısından çok önemlidir. Öncül faktörlerin belirlenmesi ile birlikte hastalığın nasıl bir seyir izleyebileceği ve etkin tedavi protokollerinin seri bir şekilde uygulanabileceği görülmüştür. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi III. Nöroşirürji Kliniğinde anevrizma yırtılması sonrası SAK gelişen ve anevrizmanın kliplenmesi operasyonu geçiren 96 olgu incelenmiştir. Bu olgular yaş, cinsiyet, hipertansiyon varlığı , alkol, sigara kullanımı , anevrizma lokalizasyonu, giriş-çıkış nörolojik tablolarına göre değerlendirilmiştir. Çalışmamızda anevrizma yırtılmasına bağlı SAK gelişen hidrosefali olgularında öncül faktörler literatür ışığında tartışılmıştır.