E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Prof. Dr. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, 1st Neurosurgery Clinic, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 46-54
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

This study was prepared in Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Hospital for Neurological and Mental Disorders in 2003. The aim of this study is to investigate the outcome of simple discectomy, discectomy with posterior luinbar interbody fusion (PLIF), and discectomy plus PLIF and posterior transpedicular screw fixation by analysis of X-ray findings. Patients investigated in this study were grouped into three groups namely, simple discectomy, discectomy plus PLIF, and discectomy plus PLIF plus posterior transpedicular screw fixation. There were 23 patients in the first group and 5 patients in each of the other two groups. In the postoperative period, lateral lumbosacral X-rays were taken and measurements of the pre-determined 4 parameters were calculated; intervertebral disc space height and the width, height and narrowest width measurements of the intervertebral foramen were measured. Comparisons between groups and different parameters were done by using `Student T Test' (SPSS for Windows, v-I 1,5). Simple discectomy caused increased degeneration of the disc space. In the second and third group (PLIF and PLIF plus transpedicular screw fixation) degenerative changes were minimal as seen in the first group. The third group was better in this aspect. Transpedicular screw fixation with PLIF group seemed to be superior to the other two groups in term of biomechanical stability and prevention of further degeneration and the second group was inferior to the third but superior to the first group in this aspect.


Lumbar Spinal Cerrahide Füzyon ve Stabilizasyonun Omurga Biyomekaniğine Katkısının Röntgenografik Olarak Kıyaslanması
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Beyin Cerrahisi Kliniği, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 46-54

Bu çalışma, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Beyin Cerrahisi Kliniğinde 2003 yılında hazırlanmıştır. Lumbar spinal cerrahi öncesinde bulunan veya sonrasında gelişebilen instabilzasyonun, füzyon ve ilave olarak transpediküler screw fiksasyonu uygulamakla giderilmesinin röntgenografik olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Tek lumbar intervertebral mesafeden opere edilmiş hastalardan oluşan üç hasta grubu oluşturulmuştur. 1.grup "diskektomi" uygulanan 23 hasta, 2.grup "diskektomi, posterior lumbar interbody füzyon" uygulanan 5 hasta ve 3.grup "diskektomi, posterior lumbar interbody füzyon, transpediküler fiksasyon" uygulanan 5 hastadan oluşmaktadır. Hastaların preoperatif ve postoperatif lateral lumbosakral grafileri çekilmiş ve bu röntgenler üzerinde 4 parametre ölçülmüş ve kıyaslamaları yapılmıştır. Bu 4 parametre; disk mesafesi yüksekliği, foramenin en geniş, en dar genişlikleri ve yüksekliğidir. "SPSSI 1,5 for Windows" programı aracılığıyla "Student T test" ölçüm sonuçlarının istatistiksel analizi ve kıyaslamalar yapılmış ve anlamlılıkları ortaya konulmuştur. Diskektomi ameliyatın, takiben lumbar intervertebral disk mesafesi yüksekliği ve foramen çapları azalmakta, füzyon ve füzyon — stabilizasyon gruplarında ise disk mesafesi yüksekliği ya aynı kalmakta yada çoğu zaman artmaktadır. Bu oluşabilecek root kompresyonunu önlemekte ve lumbar spinal cerrahiden sonra gözlenebilen devam eden lumbaljiyi önlemektedir. Füzyona ilave stabilizasyon yapılması da kemik iyileşmesini hızlandırmaktadır. Füzyonun ve stabilizasyonun diskektomiye göre dezavantajı yalnızca hastaların klinik radyolojik takiplerinde de tespit ettiğimiz omurga katılığında artmadır. Enstrumantal füzyon ve stabilizasyonun biyomekanik yararlılığının röntgenografik kıyaslaması yapıldığında; çoğu parametreler açısından "diskektomi, posterior lumbar interbody füzyon, transpediküler fiksasyon" grubuna göre üstün ve "diskektomi, posterior lumbar interbody füzyon" grubuda yalnızca diskektomi uygulanan gruba göre üstün bulunmuştur.