E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital, As. Dr.
2Service chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 17(1): 27-33
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Studies about the etiology of depression are increasing day by day and the new etiologic factors are being searched. Multiple factors are important in the etiology of depression. Some genetic, neurochemical and neurophysiological factors are important in the biological etiology of depression and studies are going on in this direction. In this paper some theories about the etiology of depression, especially the ones about ellects of neurotransmitters, neuroendocrinologic and neuroimmunologic factors are reviewed and also recent researches focused on new aspects of the etiology.


Depresyon Etiyolojisinde Nörobiyolojik Etkenler
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, As. Dr.
2Servis şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 27-33

Depresyonun etiyolojisini anlamaya yönelik çalışmalar gün geçtikçe artmakta ve yeni etiyolojik faktörler araşurılmaktadır. Multifaktoriyel etkenlerin etiyoloji açısından önemi büyüktür. Bunun yanı sıra, biyolojik yatkınlığı belirlemede somut olarak elde edilen birtakım genetik, nörokimyasal ve nörofizyolojik etkenler belirlenmiştir ve araştırmalar bu yönde devam etmektedir. Bu derleme yazısında, depresyon etiyolojisine yönelik oluşturulan teori ve hipotezler, özellikle nörotransmitterlerin etkileri ve etiyolojideki rolleri, nöroendokrin ve nöroimmunolojik etkenler ve son olarak da yeni çalışmaların yoğunlaştığı konular hakkında bilgiler sunulmaktadır.