E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Hospital
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 17(1): 21-26
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Diagnostical approaches, social adaptation, klinical presentation, risk factors, prognosis, and treatment of Disthymic Disorder was reviewed. The association between disthymic disorder and personality, personality disorders, temperamant has been mentioned.


Distimik Bozukluk: Gözden Geçirme
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 1(17): 21-26

Distimik bozukluk tanısal yaklaşımlar, sosyal uyum, klinik görünüm, risk etmenleri, klinik gidiş ve kısaca tedavi boyutlarıyla gözden geçirilmiştir. Temperaman, kişilik ve kişilki bozukluklarının distimik bozuklukla olan ilişkisine de değinilmiştir.