E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital 5. Department of Psychiatry
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 17(2): 109-125

Abstract

A great number of genetic studies have been done recently about psychiatric disorders. These studies were at first psychiatric epidemiologic studies (family, twin and adoption studies) aimed to investigate the contribution of genetic factors to the etiology of psychiatric disorders and to determine the inheritance pattern of these disorders. Then with the completion of Numan Genome Project, an incredible number of cytogenetic and molecular genetic studies are being done trying to locate genes associated with psychiatric disorders on specific chromosomes. This article aims to point some basic techniques used in these molecular genetic studies and review some of the important linkage and association studies about particular psychiatric disorders.


Psikiyatrik Genetik
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştirma Hastanesi 5. Psikiyatri Bölümü
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2004; 2(17): 109-125

Son yıllarda ruhsal rahatsızlıkların genetiği ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır. Başlangıçta psikiyatrik genetik araştırmalar populasyon genetiği üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu tip çalışmalar aile, ikiz ve evlat edinme çalışmalarından oluşmakta olup, genetik faktörlerin etiyolojiye katkısını ve hastalıkların katılım modelini belirlemeye yararlar. Ancak İnsan Genom Projesi'nin tamamlanmasıyla beraber genlerin kromozom üzerindeki yerlerinin saptanmasını sağlayan sitogenetik ve moleküler genetik çalışmalar inanılmaz bir hız kazanmıştır. Bu yazıda bugüne kadar belli başlı ruhsal rahatsızlıklarla ilgili olarak yapılmış olan çeşitli moleküler genetik çalışmalar (bağlantı ve ilişkilendirme analizleri) gözden geçirilmiş ve elde edilen önemli sonuçlar özetlenerek, bu çalışmalarda kullanılan yöntemlerden kısaca bahsedilmiştir.