E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Treatment of Bipolar Depression
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Dr.
2Assoc. Dr.
3Ege University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 1(18): 48-54
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Depressive episodes are significant in bipolar illness since patients can spend up to one-third of their lives in depression. Although the treatment of bipolar depression remains an understudied area, new data from randomized, controlled trials and naturalistic studies expanded the range of treatments avaliable. The main aim in the treatment of bipolar depression is the prevention of the patient switching to mania and cycle acceleration, and antidepressant therapy may be contraindicated because of the risk for switching. Guidelines for the acute treatment of the bipolar depression emphasize treatment with a mood stabilizer, of which lithium has been the most thoroughly studied in randomized, controlled trials in acute bipolar depression. Lamotrigine had found significant ellicacy in recent studies as well and got FDA approval for its effect on preventing new episodes.


İki Uçlu Depresyon ve Tedavisi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Dr.
2Doç. Dr.
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Prof. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 1(18): 48-54

İki uçlu bozukluk hastaları yaşamlarının üçte birini depresyonda geçirdikleri için depresif dönemler önemlidir. İki uçlu depresyonun tedavisiyle ilgili yeterli çalışma olmamasına karşın son dönem randomize kontrollü çalışmalar ve doğal izlem çalışmalarından elde edilen yeni bilgiler, tedavilerin uygulama alanını genişletmiştir. İki uçlu depresyon tedavisindeki ana amaç, manik kaymayı ve döngü hızlanmasını önlemektir; bu durumda, manik kayma riski nedeniyle antidepresan tedavi kontrendike olabilir. İki uçlu depresyonla ilgili akut tedavi kılavuzları, duygudurum dengeleyicilerle tedaviyi vurgular. Sonuç olarak, akut iki uçlu depresyon tedavisinde en fazla randomize kontrollü çalışma lityumla yapılmıştır. Lamotrijinin de yeni çalışmalarda anlamlı etkinlik gösterdiği kanıtlanmış ve iki uçlu depresyonun tedavisinde önleyici olarak ruhsat alınmıştır.