E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Stigma Towards to Individual with Mentally Ili Patients and Practices About Reducing this Situation
1Istanbul University Florence Nightingale School of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Res. Att. Exp.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(1): 32-38
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Stigmatization and stereotypies against mentally ili patients have stili continued because of fear and ignorance and even today a person with a mental disorder is exposed to more stigma and prejudice than a person with a physical disease. People who have already or stili experienced pain because of mental disorder and stigmatization have many barriers. This review aimed to guide professional who have a key role in health promotion and treatment services for strategies that will reduce stigma against mentally ili patients.


Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Stigma ve Bunun Azaltılmasına Yönelik Uygulamalar
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Araş . Gör. Uzm.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 1(18): 32-38

Ruhsal bozukluğa sahip olan kişiler üzerinde korku ve cehaletten kaynaklanan stigma ve stereotipiler halen devam etmektedir ve günümüzde bile ruhsal bozukluğu olan bir kişi fiziksel hastalığı olan birinden daha fazla stigmaya maruz kalmaktadır. Stigma ve ruhsal hastalık nedeniyle acı çeken insanlar üstesinden gelinmesi gereken pekçok engele sahiptir. Bu derleme yazısı, sağlığın korunması ve tedavi hizmetlerinin sağlanmasında anahtar rol üstlenen profesyonellerin ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı stigmanın azaltılmasında üstlenmeleri gereken uygulamalara yol göstermesi amacıyla düzenlenmiştir.