E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
A Case of Hyperthyroidism with Increased Muscle Activity
1Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital Neurology Clinic
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(2): 101-106
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Hyperthyroidism is a clinical syndrome with systemic and neurological features developing as a result of elevation in thyroid hormone levels. A 16 year-old male patient was admitted with easy fatiguebility and fasciculations in his extremities existing for 5 years and progressing in the last 3-4 months. We investigated myopathies and channelopathies. We only found a mild elevation in T4 hormone level. Treatment of this condition revealed a dramatic improvement in the clinical picture. We concluded that mild thyroid hormone elevations might cause serious systemic and neurological symptoms and should be considered in differential diagnosis.


Artmış Kas Cevabı ile Dikkat Çeken Bir Hipertiroidi Olgusu
1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 2(18): 101-106

Hipertiroidizm, tiroid hormonunun kandaki konsantrasyonunun artması sonucu sistemik ve nörolojik bulgularla seyredebilen bir tablodur. Bu yazıda 16 yaşındaki erkek hasta; 5 yıldır var olan, son 3-4 aydır şiddetlenen, çabuk yorulma, kol ve bacaklarında dalgalanarak yayılan seyirme şikâyetleri ile değerlendirmeye alınmıştır. Öncelikle miyopati ve kanalopatiler araştırılmış, sadece hafif düzeyde T4 hormon düzeyi yüksek bulunmuştur. Hipertiroidi tedavisi ile klinik tabloda dramatik düzelme görülmesi, hafif düzeyde tiroid hormon düzeyi yüksekliğinin alışılagelmişin dışında belirgin sistemik ve nörolojik bulgularla seyredebildiğini göstermiştir.