E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Corpus Callosum Agenesis and Schizophrenia Relationship: A Case Report
1
2Ass. Dr.,
3Urfa State Hospital, Spec. Dr.
4Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 12. Psychiatry Clinic, Clinical Chief
5Clinic Chief Yard.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(3): 164-170
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Structural abnormalities are one of the most important issues in schizophrenia etiopathogenesis. Corpus callosum which is the biggest and most important interhemispheric pathway in the brain is often mentioned in structural abnormalities in schizophrenia. These psychotic disorders share some common features: Positive symptomatology dominates the clinical picture, there is lack of EEG pathology, borderline IQ level, lack of connection test findings and associated structural brain deformities. In this case report the relationship between this rare cerebral structural abnormality, corpus callosum agenesis and schizophrenia is discussed. It is not possible to establish a causal relationship between such structural abnormalities and psychosis. Nevertheless in some group of schizophrenic patients, they may play an important role in etiology.


Corpus Callosum Agnezisi ve Şizofreni İlişkisi: Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 12. Psikiyatri Kliniği, Uzm. Dr.
2Ass. Dr.,
3Urfa Devlet Hastanesi, Uzm. Dr.
4Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 12. Psikiyatri Kliniği, Klinik Şefi
5Klinik Şef Yard.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 3(18): 164-170

Şizofreni etiyolojisinde yapısal anomalilerin rolü sıklıkla üzerinde durulan konulardan birini oluşturmaktadır. Beyindeki en büyük ve işlevsel açıdan en önemli hemisferler arası bağlantı yapısı olan corpus callosum (CC) ile ilişkili yapısal ve işlevsel anomaliler de şizofreni tabloları ile ilgili olarak sıklıkla çeşitli yazarlar tarafından bildirilmiştir. Bu psikotik bozuklukların ortak özellikleri pozitif semptomların baskınlığı, EEG patolojisi olmaması, sınırda IQ, konneksiyon testlerinde bozulma olmaması, eşlik eden diğer anomalilerin varlığıdır. Vakalarda temel serebral yapılara ait yapısal anomalilerin varlığını n tespiti, şizofreninin etyopatogenezinin anlaşılmasına önemli katkılar sunmaktadır. Biz bu olguyu, CC' nin gelişimsel anomalileri ile psikotik hastalıklar arasındaki ilişkiyi otomatik olarak nedensel kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, en azından bir grup şizofreni hastasında yapısal anomalilerin tablonun gelişiminden sorumlu olmasının söz konusu olabileceğini vurgulaması açısından ele aldık.