E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Panic Disorder Related to Organic Etiology: A Case Report
1
2
3
4
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 3(18): 157-163
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

If a panic attack is due to the physiologic effect of a general medical condition, it is not called a panic disorder but it is named as an anxiety disorder induced by general medical condition. Anemia is important in differential diagnosis since it is frequent in our society and many symptoms of it intersect with the symptoms of panic attack. There is rarely liver hemangioma in the etiology of anemia. In this article a case of anemia, developed secondary to liver hemangioma, which caused panic attacks has presented. This anxiety disorder did not respond to antidepressive medication. But after treatment of anemia, improvement was observed.


Organik Etyolojiye Bağlı Panik Bozukluğu: Olgu Sunumu
1Elazığ Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Dr.,
2Elazığ Askeri Hastanesi Dahiliye Kliniği, Uzm. Dr.,
3Elazığ Askeri Hastanesi Radyoloji Kliniği, Uzm. Dr.
4Tatvan Askeri Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Dr. Psikiyatrist
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 3(18): 157-163

Panik atağı, genel tıbbi bir durumun fizyolojik etkileriyle oluşmuşsa, panik bozukluğu değil, genel tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu tanısı alır. Anemi toplumumuzda sık görülmesi ve birçok semptomunun panik atağı semptomuyla kesişmesi aç ısından ayırıcı tanıda önemlidir. Aneminin etyolojisinde ender olarak karaciğer hemanjiomu vardır. Bu makalede karaciğerdeki hemanjioma sekonder gelişen aneminin panik ataklarına neden olması ve bu tablonun antidepresif tedaviye rağmen düzelmemesi ve aneminin düzeltilmesiyle dramatik iyileşmesi sağlanan bir genel tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu olgusu sunulmuştur.