E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Training and Research Hospital 1. Clinical Chief of Psychiatry Clinic
2Chief Resident
3Clinical Chief Asst.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 3(18): 136-148
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Transcranial Magnetic Stimulation, which is used in psychiatry since 1903, has been widely used as an alternative treatment only in recent years. This method is being used in many psychiatric illnesses, mainly in depression. The data of its efficiency in treatment is contraversial.


Transkranyal Manyetik Stimülasyon (TMS)
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi
2Başasistan
3Klinik Şef Yrd.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 3(18): 136-148

1903 yılından beri psikiyatride kullanılan Transkranyal Manyetik Stimulasyon, alternatif bir tedavi yöntemi olarak, ancak son yıllarda yoğun olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu yöntem, başta depresyon hastaları olmak üzere bir çok psikiyatrik hastalıkta kullanılmaktadır. Fakat değişik çalışmalarda, tedavinin yararlılığına ilişkin değişken kanıtlar gösterilmektedir.