E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Event-Related Potentials in Psychiatric Patients
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 12. Psychiatry Clinic, Spc. Dr.
2I . Ü. Istanbul Medical Faculty Physiology Department, Assoc. Dr.
3Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 12. Deputy Chief of Psychiatry Clinic
412. Psychiatry Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(4): 210-216
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Event-related potentials (ERPs) are a neurophysiologic measurement of brain function. Cognitive processes are also often impaired in many psychiatric disorders and many investigators have attempted to discover an objective method for their evaluation. P300 event-related potentials (ERPs) offer a promising method for the study of impaired cognitive processes.


Psikiyatrik Hastalıklarda Elektrofizyolojik (P300) Yöntemler
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 12. Psikiyatri Kliniği, Uzm. Dr.
2İ . Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı , Doç. Dr.
3Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 12. Psikiyatri Kliniği Şef Yardımcısı
412. Psikiyatri Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 4(18): 210-216

Olaya ilişkin potansiyeller (O İP) beyin işlevlerinin nörofizyolojik bir ölçümüdür. Bilişsel işlevler birçok psikiyatrik rahatsızlıkta bozulmaktadır ve birçok araştırmacı bu değerlendirme için objektif bir metod bulmaya çalışmaktadır. P300 OİP bozulmuş bilişsel işlev çalışmaları için gelecek vadeden bir yöntemdir.