E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Delirium Due to Viral Encephalitis: A Case Report
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital 7. Psychiatry Unit, Spc. Dr.
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental Health and Nervous Disease Education and Research Hospital 7. Psychiatry Unit, Assoc. Dr. Unit Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 18(4): 217-223
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

The sign and Symptoms of viral encephalitis vary. Some of these are meningial irritation, headache, nausea and vomiting, fever, changes in consciousness, focal neurological signs, seizures, behavioral changes and delirium. When the primary sign and symptoms are delirium and behavioral changes, the illness could easily be misdiagnosed. Below, the case presentation of delirium due to viral encephalitis which is treated within 15 days of symptom presentation, is described.


Viral Ensefalite Bağlı Deliryum: Bir Olgu Sunumu
1Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Psikiyatri Birimi, Uzm. Dr.
2Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıktan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7. Psikiyatri Birimi, Doç. Dr. Birim Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2005; 4(18): 217-223

Viral ensefalit belirti ve bulguları çok çeşitli olabilmektedir. Bunlar arasında, meningial irritasyon, baş ağrısı , bulantı-kusma, ateş, bilinç değişiklikleri, fokal nörolojik bulgular, nöbetler, davranış değişiklikleri ve deliryum sayılabilir. Özellikle davranış değişiklikleri ve deliryum ön planda olduğunda tanı kolaylıkla atlanabilir. Aşağıda, belirtilerin başlamasından 15 gün sonra viral ensefalite bağlı deliryum nedeniyle tedavi edilen bir olgu sunumu yapılmaktadır.