E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
The Psychosociocultural Factors in Bulimia Nervosa
1Bakırköy Mental Health and Diseases Education and Research Hospital, Clinical Chief Asst.,Assoc. Dr.,
24. Psychiatry, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 1(20): 25-37
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Bulimia nervosa is an eating disorder characterised by binge eating, accompanied by a loss of control over eating and attempts to prevent weight gain by extreme dieting, vomiting, misuse of laxatives and diuretics and excessive exercise. In this article, psychoanalitic approaches, ego psychology, object relations theory, self psychology, socioculturel factors, Stice’s approach, feministic and feministic psychodynamic aspects, the role of family, behavioral and cognitive behavioral approaches in the etiology of bulimia nervosa have been reviewed.


Bulimiya Nervozada Psikososyokültürel Etmenler
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Şef Yrd., Doç. Dr.,
24. Psikiyatri, Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 1(20): 25-37

Bulimiya nervoza tıkınırcasına yeme, bu şekilde yemeyi kontrol edememe, kilo almamaya yönelik diyet yapma, kusma, bağırsak yumuşatıcı, idrar söktürücü ilaç kullanma ve bedenin biçimi ve ağırlığı ile zihinsel aşırı uğraşı ile karakterize yeme bozukluğu alt tipidir. Bu yazıda bulimiya nervoza oluşumunda psikoanalitik yaklaşımlar, ego psikolojisi, nesne ilişkileri, kendilik psikolojisi, sosyokültürel etmenler, Stice’ın yaklaşımı, feminist ve feminist psikodinamik bakış açıları, ailenin rolü, davranışçı ve bilişsel davranışçı yaklaşımlar gözden geçirilmiştir.