E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Neurosyhpihilis: A Case Report
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital 1. Psychiatry Clinic Chief
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 2(20): 113-118
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Syphilis is a sexually transmitted disease caused by Treponema Pallidum. Neurosyphilis occurs %7-9 of the cases that infected by Treponema Pallidum. Neurosyphilis develops between 5-30 years after the infection. Of late years, neurosyphilis and HIV coinfections have been seen together and the treatment of these cases is more difficult than classical neurosyphilis. Neurosyphilis can mimic any psychotic disorder. Neurosyphilis should be considered in the psychotic diseases that shows atypical processes and shows limited response to neuroleptics. The clinicians should pay attention to the comeback of neurosyphilis in last years. Neurosyphilis is a critical disease because of the difficulties in diagnosis, altough the number of the patiens has mostly reduced after usage of penicillin.


Nörosifiliz: Bir Vaka Bildirimi
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1. Psikiyatri Klinik Şefi
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 2(20): 113-118

Sifiliz Treponema Pallidum’un neden olduğu cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Treponema Pallidum’la enfekte olan vakaların % 7-9’unda nörosifiliz oluşur. Nörosifiliz 5-30 yılda gelişmektedir. Son zamanlarda nörosifiliz HIV birlikteliği çok görülmektedir. Bu tür vakaların tedavisi daha da güç olmaktadır. Nörosifiliz her türlü psikotik bozukluğu taklit edebilir. Atipik seyreden psikotik vakalarda ve nöroleptiklere kötü yanıt alınan vakalarda nörosifilizin araştırılması gerekir. Son yıllardaki nörosifiliz vakalarının görülmeye başlaması dikkatle ele alınmalıdır. Her ne kadar penisilinin bulunması ile nörosifiliz sayısı azalmışsa da tanınmasında güçlük nedeniyle zorluklar yaşatan bir hastalıktır.