E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Amitriptyline Abuse: Case Report
1Süleyman Demirel University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Asst. Assoc. Dr.,
2Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 2(20): 109-112
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Amitriptyline is an antidepressant that has long been used in psychiatry. This study presents a 40-year-old female single patient treated alcohol addiction, alcohol withdrawal delirium and multiple substance use with amitriptyline. Antidepressants are often used both in primary health care clinics and also in many clinical departments. This case suggests that more attention should be paid when prescribing medicine for patients who have a history of substance use.


Amitriptilin Kötüye Kullanımı: Vaka Sunumu
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr.,
2Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 2(20): 109-112

Amitriptilin uzun yıllardır psikiyatri pratiğinde kullanılan etkili bir antidepresandır. Literatürde kötüye kullanımı söylenmiştir. Biz alkol bağımlılığı ve alkol yoksunluğu deliryumu ve amitriptilin ile birlikte çoğul madde kötüye kullanımı tanıları ile izlenen 40 yaşında, bekâr, kadın hasta sunmaktayız. Antidepresan ilaçlar hem 1. Basamak sağlık kurumlarında hem de birçok klinik dalda sıklıkla kullanılan ilaçlardır. Bu vaka bize madde kullanım öyküsü olanlarda ilaç reçete ederken dikkatli olunması gerektiğini göstermektedir.