E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Psychiatric Morbidity of Homeless People in Istanbul
1Şişli Etfal Training and Research Hospital, Psychiatry Clinic Chief, Assoc. Dr.
2Spec.Dr.
3Istanbul Metropolitan Municipality Psychiatry Specialist,
4Şişli Etfal Training and Research Hospital Psychiatry Clinic, Ass. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(2): 88-96
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: This study aimed to screen the Axis I disorders and related factors among homeless people in Istanbul.

Method: 167 homeless people who were taken under protection by the Municipality of Istanbul for three days during the heavy snow in 2005 and 2006 winter. They were assessed with sociodemographic form, MINI (5.0), a scale prepared for cognitive and social functions.

Results: The most frequent Axis I disorder was psychotic disorder- current (40 %), psychotic disorder-previous (31 %), alcohol use disorder (29 %). Current and previous major depression was significantly higher among non-chronic homeless than chronic ones (p=0.01, p= 0.002, respectively). Current psychotic disorder was significantly more prevalent among chronic homeless (p=0.008). Current psychosis was related with deterioration in cognitive and social functioning.

Discussion: Psychopathology among homeless people in our society is similar with western society. These mentally ill homeless people deserve treatment, special attention due to protection, rehabilitation and mental health support.


İstanbul’daki Evsizlerde Psikiyatrik Bozukluklar
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi, Doç. Dr.
2Uzm. Dr.
3İstanbul Büyükşehir Belediyesi Psikiyatri Uzm.,
4Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ass. Dr.
Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 2(20): 88-96

Amaç: İstanbul’da evsizlerde 1. eksen bozuklukları ve bunlarla ilişkili faktörlerin tespit edilmesi hedeşenmiştir.

Yöntem: 2005 ve 2006 yılları kış mevsiminde İstanbul’da yoğun kar yağışı nedeniyle ortaya çıkan olumsuz koşullara karşı, 167 evsiz İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından koruma altına alındı. Bu kişiler, sosyodemografik anket yanında bilişsel ve sosyal işlevselliklerinin tespiti için Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI)’ın Türkçe çevirisi kullanılarak, psikiyatrik bozuklukların tespiti amacı ile değerlendirmeye tâbi tutuldu.

Bulgular: En sık I.eksen tanısı halihazır mevcut durumda psikotik bozukluk (% 40), geçmişteki psikotik bozukluk (% 31), alkol kullanım bozukluğu (% 29) olarak bulundu. Halihazır ve geçmiş dönemdeki major depresyon kronik evsizlere göre kronik olmayan evsizlerde daha yüksek bulundu (p=0.01, p= 0.002). Şimdiki psikotik bozukluk kronik evsizlerde belirgin olarak daha fazla bulundu (p=0.008). Şimdiki psikoz bilişsel ve sosyal işlevsellikteki bozulma ile ilişkili bulunmuştur.

Sonuç: Yüksek düzeyde psikiyatrik hastalanma oranı, eştanı, duygu-durum ve psikotik bozuklukların yüksekliği, özgeçmişte yüksek oranda psikiyatrik bozukluk varlığı, adli öykünün yüksekliği evsizlerde psikopatolojinin ağırlığını ve bu kişilere yönelik yapılabilecek tıbbi yardımın önemini göz önüne sermektedir.