E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Missed Point in Differential Diagnosis: Two Cases Reports
1Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital 7. Psychiatry Clinic, Ass. Dr.
2Clinic Chief
3Spec.Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(3): 158-162
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Diseases affecting the central nervous system like brain tumors and delirium may present with various symptoms. Not only neurological, but they may as well be psychiatric. Making a diagnosis before exploring and ruling out all possible organic causes of the symptoms may lead the clinicians to incorrect diagnosis and treatment. This may result in misdiagnosis of diseases for which early diagnosis is vital, and also in early death of the patient as well as legal problems for the clinican.


Ayırıcı Tanıda Gözden Kaçanlar: İki Olgu Sunumu
1Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi 7. Psikiyatri Kliniği, Ass. Dr.
2Klinik Şefi
3Uzm. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 3(20): 158-162

Beyin tümörleri ve deliryum gibi santral sinir sistemini etkileyen bazı hastalıklar değişik şekillerde bulgu verebilirler. Bunlar yalnızca nörolojik olabilecekleri gibi psikiyatrik bulgular da olabilir. Tıbbi pratikte semptomu ortaya çıkaran olası tüm nedenler araştırılmadan hastalık tanısı konulması hekimleri “yanlış tanı” ve “yanlış tedavi” çıkmazına sürükleyebilir. Bu durum, erken tanının çok değerli olduğu bazı hastalıkların tanınmamasına ve hastanın yaşamını yitirmesine, ayrıca hekimin yasalar karşısında suçlu duruma düşmesine yol açabilir