E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Herbal Medicine and Their Use in Psychiatry
1Bakırköy Mental and Neurological Diseases Hospital, Ass. Dr.
2Spec.Dr.
3Assoc. Prof. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(4): 186-195

Abstract

Herbal medicine is widely used as alternative and complementary health practice. At recent years, the use of herbal medicine is increased in psychiatric practise. In this review it was mentioned in which conditions the herbal medicine were used, the adverse effects of herbals, the interactions between other drugs and the essential points were emphasized that the clinicians should keep in mind.


Bitkisel İlaçlar ve Psikiyatride Kullanımı
1Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Ass. Dr
2Uzm. Dr.,
3Doç. Dr.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 4(20): 186-195

Bitkisel ilaçlar yaygın olarak kullanılan alternatif ve tamamlayıcı sağlık uygulamasıdır. Son yıllarda psikiyatri pratiğinde bitkisel ilaçların kullanımı artmıştır. Bu derlemede, bitkisel ilaçların kullanıldığı klinik durumlar, yol açtıkları yan etkiler ve ilaç etkileşimlerine değinilerek, klinisyenlerin göz önünde bulundurması gereken noktalar vurgulanmıştır.