E-ISSN: 1309-5749 | ISSN: 1018-8681 | Join E-mail List | Contact | Twitter
Validity of Kocaeli Short Screening Scale for Psychological Trauma (Kocaeli - SHORT)
1
2
3
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 20(4): 172-178
Full Text PDF Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Objective: This study evaluates the validity of a short scale, which was developed by authors for screening Posttraumatic Stress Disorder in community-based mental health surveys.

Method: The study was a methodological research. Study group consisted of 127 subjects, who experienced lifelong at least one traumatic event. Subjects were recruited from Kocaeli University Medical Faculty Psychiatry and Psychological Trauma Unit. Clinician-Administered PTSD Scale was used as gold standart to evaluate validity of Kocaeli Short Screening Scale for Psychological Trauma.

Results: Statistically significant relation was found between Kocaeli Short Screening Scale for Psychological Trauma symptom severity and CAPS scores (r =.71, p<.001). It was pointed out that the sensitivity was 0.93, specifity 0.77, positive predictive value 0.59, and negative predictive value 0.97.

Conclusion: Kocaeli Short Screening Scale for Psychological Trauma has satisfactory specifity and sensitivity in predicting the diagnosis of PTSD. It is a valid instrument for wide scale mental health surveys.


“Kocaeli - Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği”nin (Kocaeli - Kısa) Geçerliği
1Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ruhsal Travma Birimi, Prof. Dr.
2Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Prof. Dr
3Kocaeli Derince Devlet Hastanesi, Psikiyatri Uzm.
Dusunen Adam Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2007; 4(20): 172-178

Amaç: Bu çalışmada Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)’nu toplum temelli çalışmalarda değerlendirebilecek kısa ve kolay uygulanabilir bir ölçeğin geçerliliğini araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Yöntemsel bir araştırma olarak tasarlanan çalışmaya en az bir travmatik olay yaşantısı bildiren 127 kişi katılmıştır. “Kocaeli Ruhsal Travma Kısa Tarama Ölçeği”nin (Kocaeli-Kısa) geçerliğini değerlendirmek için Klinisyen Tarafından Uygulanan TSSB Ölçeği (TSSB-Ö / CAPS) çalışmada altın standart olarak kullanılmıştır.

Bulgular: “Kocaeli-Kısa”da değerlendirilen belirti şiddeti ile TSSB-Ö puanları arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır (r=.71, p<.001). “Kocaeli-Kısa”nın duyarlılığı 0.93, seçiciliği 0.77, pozitif kestirim değeri 0.59, negatif kestirim değeri ise 0.97 bulunmuştur.

Tartışma: “Kocaeli-Kısa” geniş ölçekli toplum taramalarında kullanılabilecek geçerli ve yeterli seçicilik ve duyarlılığa sahip bir ölçek olarak görünmektedir.